Số tiền gửi tối thiểu và tối đa là bao nhiêu và có mất phí gửi tiền không?

Với các phương thức khác nhau sẽ áp dụng các hạn mức tiền gửi khác nhau.

  • Phương thức gửi tiền qua ngân hàng địa phương: Tiền gửi tối thiểu là 200,000 VND, tối đa là 900,000,000 VND và hoàn toàn không mất phí gửi tiền.
  • Phương thức gửi tiền bằng BIT Card: Tiền gửi tối thiểu là 10,000 VND, tối đa là 5,000,000 VND và phí gửi tiền là 10%.
Back to top button