Tôi phải làm gì khi quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu?

Trường hợp quên tên đăng nhập: Báo với bên Dịch vụ khách hàng của nhà cái qua email [email protected] để được hỗ trợ xử lý.

Trường hợp quên mật khẩu: Bạn click vào “Quên mật khẩu” và làm theo hướng dẫn. Mật khẩu mới sẽ được gửi qua email mà bạn cung cấp.

Back to top button